• «
  • AKCJE SPECJALNE
  • »

Każdy Uczestnik promocji AP EXPERT 2021 co miesiąc będzie miał możliwość zdobycia dodatkowych nagród za wykonanie największego obrotu na wskazanych markach. Każda akcja specjalna będzie komunikowana za pośrednictwem strony www.apexeprt.pl, gdzie Uczestnik na swoim koncie będzie widział aktualnie zajmowane miejsce w mini rankingu danego miesiąca.

Co miesiąc nagrodzimy aż 50 Uczestników według poniższego rankingu:

Miejsce 1 – rabat transakcyjny ROOKS 2400 zł brutto
Miejsce 2 – rabat transakcyjny ROOKS 1800 zł brutto
Miejsce 3 – rabat transakcyjny ROOKS 1500 zł brutto
Miejsce 4 – rabat transakcyjny ROOKS 1200 zł brutto
Miejsce 5 – rabat transakcyjny ROOKS 900 zł brutto
Miejsca 6-15 – rabat transakcyjny ROOKS 600 zł brutto
Miejsca 16-25 – rabat transakcyjny ROOKS 300 zł brutto
Miejsca 26-50 – pakiet specjalny warsztatowych materiałów AP EXPERT 2021

Uwaga! W akcjach specjalnych obowiązuje jeden ranking obrotów dla wszystkich grup obrotowych łącznie.

AKCJE SPECJALNE